טל ויינר

טל ויינר
מנהלת המעבדה לביוגיאוכימיה יבשתית
חדר 314, אגף צפון
02-65-86516

עוסקת בחקר פוספט הקרקע ומקורותיו תוך שימוש באיזוטופים יציבים