ד"ר יבגני ברקן

יבגני  ברקן
ד"ר
יבגני
ברקן
מנהל מעבדת IRMS
02-65-86646
eugeni.barkan@mail.huji.ac.il