ד"ר יונתן (יוני) גולדסמית

Yoni Goldamith

פלאואקלים יבשתי וימי, גיאוכימיה איזוטופית אורגנית ואנאורגנית, גיאומורפולוגיה אגמית, המחזור ההידרולוגי, קשר בין אקלים ואדם

קורות חיים: