ד"ר יונתן (יוני) גולדסמית

Yoni Goldamith
ד"ר
יונתן (יוני)
גולדסמית
  yonig@mail.huji.ac.il

פלאואקלים יבשתי וימי, גיאוכימיה איזוטופית אורגנית ואנאורגנית, גיאומורפולוגיה אגמית, המחזור ההידרולוגי, קשר בין אקלים ואדם