יוסי שרר

יוסי שרר
יוסי
שרר
טכנאי ראשי כלל מכוני
yosis@savion.huji.ac.il