קרן מימרן - חזן

מזכירת המכון
חדר 121
026584686
kerenmem@savion.huji.ac.il