מגי פרקין

מגי פרקין
מגי
פרקין
מזכירה לענייני הוראה
חדר 120, אגף צפון
02-6584923
magip@savion.huji.ac.il