קרן שושנה

קרן שושנה
קרן
שושנה
מנהלת אדמיניסטרטיבית
חדר 121, אגף צפון
02-6586511
kerenbe@savion.huji.ac.il