שני ישראלוביץ

.
שני
ישראלוביץ
רכזת תקציבים
אגף צפון
shanii@savion.huji.ac.il
02-6584668