הצלת המערכת ההידרולוגית והאקולוגית של מערת איילון

6 יולי, 2021
 
בשנת 2006 התגלתה במחצבת נשר-רמלה מערה קרסטית, החודרת אל אקוויפר ירקון-תנינים באזור בו נמצא כתם מים חם ומלוח ביחס לסביבתו. כתם זה, המכונה "אנומליית אילון" היה מוכר למחקר כבר קודם אך המערה אפשרה לראשונה הצצה ישירה אל האקוויפר והקיים בו. המחקר במערה הובל על ידי ישראל נעמן, סטודנט לתואר מוסמך במכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים, בהנחיית פרופ' עמוס פרומקין ופרופ' חיים גבירצמן. כבר בשלבים הראשונים של המחקר נתגלתה במערה מערכת אקולוגית הנשענת על יצרנות ראשונית של בקטריות מחזרות גופרית, אשר בנוסף אליהן נתגלו גם מפרקים וטורפים. כל אלו כאמור, אינם תלויים במקור אנרגיה בפני השטח. כלל בעלי החיים במערה תוארו כמינים חדשים למדע והמערכת האקולוגית נמצאה ייחודית ברמה עולמית עם מקבילות מעטות מאד בעולם כולו.
 
Ayalon
מערת אילון: אגם פנימי בו נחשפים מי אקוויפר ירקון-תנינים (צילום: בועז לנגפורד)
 
במהלך השנים בוצעו במערה מספר מחקרים, אקולוגים וגיאולוגים, ללימוד נושאים שונים הקשורים במערכת האקולוגית ובתנאים הייחודיים הנחשפים במערה. כך למשל לאחרונה הוצג קשר בין סומית אילון, טורף העל המימי שהוגדר במערת אילון, ובין סומיות נוספות במזרח הים התיכון ובקע ים המלח. הקשר הראה כי לכל אלו אב קדמון משותף וכי הם התפצלו למינים נפרדים לפני כשבעה מליון שנה, כתגובה לאירועים גיאולוגים מרחביים: סגירת הקשר הימי בין הים התיכון ובקע ים המלח וכן התייבשות הים התיכון באירוע המסיני. עבודות מוקדמות יותר דנו בסוגיות הקשורות במקור המים הסולפידים, תופעות ההמסה הקשורות בהם, התפתחות ומאפייני המערכת האקולוגית ועוד.
 
.
סומית אילון (צילום: בועז לנגפורד)
 
בימים אלו נבחנת תכנית להחדרה או איגום של מי נגר עילי, מאגן נחל איילון, אל תחומי תת הקרקע של מחצבת נשר רמלה. מטרת התוכנית מניעת הצפות במורד נחל איילון, כהכנה לקראת הצרה של נתיב הנחל לטובת מסילת רכבת נוספת. החדרה של מי נגר עילי, בעלי הרכב כימי שונה מזה של אקוויפר אנומליית אילון, תגרום למיהול מי האנומליה והצפת המערה ובכך להרס מוחלט של המערכת האקולוגית התת קרקעית. הדבר עלול לגרום גם לשינוי במערכת הקרסטית ולמעשה להרס חלקי או מלא של כל המאפיינים היחודיים למקום.
חוקרים מהאוניברסיטה העברית (המכון למדעי כדור הארץ, אוספי הטבע הלאומיים, המחלקה לאבולוציה והתנהגות), בשיתוף חוקרים ממכוני מחקר ואוניברסיטאות נוספות, מובילים מאמץ לשמירה על המערכת ההידרולוגית והאקולוגית שנחשפת במערות מחצבת נשר רמלה ואשר הוגדרה במערת אילון. ההתנגדויות יוצגו בפני הוועדה לתשתיות לאומיות ב-7 ביולי. אתם מוזמנים לצפות ולעקוב
 
 
 
למידע נוסף אודות מערת אילון: