חוברת מספר 2

מלח הארץ

יד לחלוצי ים המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי

מלח הארץ - חוברת מס' 2

חוברת 2

עורך: עודד נבון
תשס"ז 2006

הקדמה

עודד נבון

הטקטוניקה של טרנספורם ים המלח

צבי גרפונקל

שינויים אקלימיים באגן ים המלח והתפתחות תרבות האדם בישראל ובסביבותיה ברביעון המאוחר

מרדכי שטיין

הצומח בבקעת ים המלח

אבינועם דנין

בולענים בחוף ים המלח

יוסף יחיאלי ומאיר אבלסון

עידן המגנזיום המתכתי – העתיד כבר קל

ניר מוסקוביץ ואורן בר-יוסף

ים המלח: אתר טבעי למרפא ובריאות

שמעון מוזס