סגל

רון שער

פרופ' רון שער

יועץ לגאולוגיה - שנים ב'-ג': תואר בוגר
יועץ החוג לגיאולוגיה -מוסמך
02-6584248
ron.shaar@mail.huji.ac.il
חדר 18 דרום

גיאופיסיקה, פלאומגנטיות וגיאומגנטיות

יעלה שקד

פרופ' יעלה שקד

יו"ר החוג לאוקיינוגרפיה לתואר מוסמך
יועצת לענייני החטיבה במדעי הים
המכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים באילת
yeala.shaked@mail.huji.ac.il
חדר 16 דרום

ביאוגיאוכימיה ימית של מתכות