סגל

alon_angert

פרופ' אלון אנגרט

02-6584758
alon.angert@mail.huji.ac.il
חדר 217 דרום

האינטראקציה בין שינויי אקלים והביוספירה היבשתית, ביוגאוכימיה, איזוטופים יציבים, זרחן באבק, פוטוסינתיזה ונשימה

יהודה אנזל

פרופ' יהודה אנזל

02-6584210
yehouda.enzel@mail.huji.ac.il

פליאוהידרולוגיה של נחלים ואגמים, פליאואקלים, גאומורפולוגיה, גיאולוגיה רביעונית, שטפונות, לס

img

פרופ' יגאל אראל

Kozenitsky-Rosenbach Professor of Geology
02-6586515
yigal.erel@mail.huji.ac.il
חדר 007 צפון

גאוכימיה איזוטופית, גאוכימיה סביבתית, גאוכימיה של מים

קרא עוד

 

קראו פחות
זהר גבירצמן

פרופ' זהר גבירצמן

המכון הגיאולוגי
פרופ' עמית במכון למדעי כדור הארץ
zohar@gsi.gov.il

טקטוניקה אגנים סדימנטריים , סיכונים סייסמיים

Yoni Goldamith

ד"ר יונתן (יוני) גולדסמית

  yonig@mail.huji.ac.il

פלאואקלים יבשתי וימי, גיאוכימיה איזוטופית אורגנית ואנאורגנית, גיאומורפולוגיה אגמית, המחזור ההידרולוגי, קשר בין אקלים ואדם