סגל

חיים גרפינקל

פרופ' חיים גרפינקל

יו"ר החוג למדעי האטמוספירה לתואר מוסמך
יועץ החוג לאטמוספרה -מוסמך
02-6584944
chaim.garfinkel@mail.huji.ac.il
חדר 316 צפון

קרא עוד
דינמיקה בסקלה גדולה של האטמוספירה ושל האקלים

קראו פחות
קרן הספל

פרופ' קרן הספל

יו"ר ההתמחות באקלים אטמוספרה ואוקיינוגרפיה
יועצת לאקלים אטמוספרה ואוקייאנוגרפיה - שנים ב'-ג'
02-6584974
carynelisa.haspel@mail.huji.ac.il
חדר 302 צפון

קרא עוד
מעברי קרינה, פיזור של קרינה אלקטרומגנטית, קיטוב האור בים, אילוץ קרינתי של אקלים, חשמל אטמוספירי

קראו פחות
טל ויינר

טל ויינר

מנהלת המעבדה לביוגיאוכימיה יבשתית
02-65-86516
lab.angert@gmail.com
חדר 314, אגף צפון

קרא עוד

עוסקת בחקר פוספט הקרקע ומקורותיו תוך שימוש באיזוטופים יציבים

קראו פחות