אירועים קרובים

כנס החברה הגיאולוגית - לא מתקיים סמינר