תואר ראשון

 

תואר בוגר במדעי כדור הארץ - התמחות באקלים-אטמוספרה-אוקיינוגרפיה (א.א.א.)

ההתמחות ב-א.א.א. עוסקת בהבנה של תהליכי האקלים בכדור הארץ ובשני האלמנטים המרכזיים המשותפים בקביעת האקלים – האטמוספרה והאוקיינוסים – ויחסי הגומלין ביניהם. תכנית הלימודים כוללת קורסים בנושאים שונים וכן התנסות במעבדה ובהפלגות מחקר. 

במסגרת התכנית לומדים על תהליכים פיזיקליים וכימיים הקשורים להרכבו של האוויר באטמוספרה ולתנועתו, על תהליכי התפתחות עננים והמטרת משקעים, על תנועת האוויר באטמוספרה ועל תנועת המים באוקיינוסים. תחומים נוספים הנלמדים הם: כימיה אטמוספרית, המחזוריות של פחמן דו-חמצני, מעברי קרינה באטמוספרה ומדידות מלוויינים, זרמים וגלים באוקיינוסים, שימוש במודלים נומריים לחיזוי מזג האוויר והאקלים ועוד.

חלק מבוגרי ההתמחות ימשיכו לתארים מתקדמים באוקיינוגרפיה או במדעי האטמוספרה, בעוד אחרים יבחרו להשתלב בגופים ממשלתיים או בחברות העוסקות במגוון נושאים, כגון זיהום אוויר והפקת משאבי ים.

מעבר לאתר החוג

תואר בוגר במדעי כדור הארץ, התמחות בגאולוגיה

ההתמחות בגאולוגיה עוסקת במבנה כדור הארץ, בהתפתחותו ובאופן פעולתו, בתהליכים המתרחשים במעמקיו ובפני השטח שלו וביחסי הגומלין בין מעטפת הסלע של כדור הארץ לבין האטמוספרה והאוקיינוסים. במהלך הלימודים נלמד ונכיר מינרלים, סלעים ומאובנים. כמו כן, נעמיק את ההבנה על היווצרות רכסי הרים, על תנועת לוחות טקטוניים, על רעידות אדמה ועל הדינמיקה של כדור הארץ. נלמד להכין מפה גאולוגית ולדלות מידע ממפה כזו. נוסף על כך, נלמד על שיטות תִארוך המבוססות על שעונים רדיואקטיביים, על תנועות מי תהום, על תופעת השיטפונות, על התפתחות הנוף וגאומורפולוגיה, על יצירת סלעים והרי געש, על בניית שוניות אלמוגים, על היווצרות מאגרי נפט וגז, על שינויי אקלים ועוד. במעבדות נכיר מכשור מדעי מתקדם ונרכוש ידע אנליטי מתקדם בקביעה של מבנה והרכב של מוצקים ותמיסות. ידע וכלים מעשיים, שלא ניתן לרוכשם במעבדה או בכיתת הלימוד, יושלמו באופן יסודי ומעמיק בסיורים ובמחנות מיפוי.

סיור גולן

תואר בוגר במדעי כדור הארץ בשילוב מדעי הסביבה