יועצי לימודים

יועצים לתואר בוגר

סיימון עמנואל

פרופ' סיימון עמנואל

ראש המגמה למדעי כדור-הארץ והחוג למדעי הסביבה
יועץ למדעי הסביבה - שנים א'-ג' תואר בוגר
יועץ למדעי כדור הארץ - שנה א' תואר בוגר
יועץ החוג למדעי הסביבה -תואר מוסמך ודוקטור
יועץ החוג לגאולוגיה- תואר דוקטור
02-6586875
swemmanuel@gmail.com
חדר 306 דרום

קרא עוד
הידרולוגיה, גאולוגיה וגאוכימיה

קראו פחות
קרן הספל

פרופ' קרן הספל

יו"ר ההתמחות באקלים אטמוספרה ואוקיינוגרפיה
יועצת לאקלים אטמוספרה ואוקייאנוגרפיה - שנים ב'-ג'
02-6584974
carynelisa.haspel@mail.huji.ac.il
חדר 302 צפון

קרא עוד
מעברי קרינה, פיזור של קרינה אלקטרומגנטית, קיטוב האור בים, אילוץ קרינתי של אקלים, חשמל אטמוספירי

קראו פחות
רון שער

פרופ' רון שער

יועץ לגאולוגיה - שנים ב'-ג': תואר בוגר
יועץ החוג לגיאולוגיה -מוסמך
02-6584248
ron.shaar@mail.huji.ac.il
חדר 18 דרום

גיאופיסיקה, פלאומגנטיות וגיאומגנטיות

עדי טורפשטיין

פרופ' עדי טורפשטיין

המכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים באילת
ראש החוג לאוקיאנוגרפיה
יועץ חטיבה במדעי הים - שנים ב'-ג'
יועץ החוג לאוקייאנוגרפיה -מוסמך
02-6584246
adi.torf@mail.huji.ac.il
חדר 16 דרום

קרא עוד
גיאוכימיה, אוקינוגרפיה, פליאו-אקלים, פליאוקיינוגרפיה, גיאוכרונולוגיה

קראו פחות

יועצים לתואר מוסמך

סיימון עמנואל

פרופ' סיימון עמנואל

ראש המגמה למדעי כדור-הארץ והחוג למדעי הסביבה
יועץ למדעי הסביבה - שנים א'-ג' תואר בוגר
יועץ למדעי כדור הארץ - שנה א' תואר בוגר
יועץ החוג למדעי הסביבה -תואר מוסמך ודוקטור
יועץ החוג לגאולוגיה- תואר דוקטור
02-6586875
swemmanuel@gmail.com
חדר 306 דרום

קרא עוד
הידרולוגיה, גאולוגיה וגאוכימיה

קראו פחות
חיים גרפינקל

פרופ' חיים גרפינקל

יו"ר החוג למדעי האטמוספירה לתואר מוסמך
יועץ החוג לאטמוספרה -מוסמך
02-6584944
chaim.garfinkel@mail.huji.ac.il
חדר 316 צפון

קרא עוד
דינמיקה בסקלה גדולה של האטמוספירה ושל האקלים

קראו פחות
רון שער

פרופ' רון שער

יועץ לגאולוגיה - שנים ב'-ג': תואר בוגר
יועץ החוג לגיאולוגיה -מוסמך
02-6584248
ron.shaar@mail.huji.ac.il
חדר 18 דרום

גיאופיסיקה, פלאומגנטיות וגיאומגנטיות

עדי טורפשטיין

פרופ' עדי טורפשטיין

המכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים באילת
ראש החוג לאוקיאנוגרפיה
יועץ חטיבה במדעי הים - שנים ב'-ג'
יועץ החוג לאוקייאנוגרפיה -מוסמך
02-6584246
adi.torf@mail.huji.ac.il
חדר 16 דרום

קרא עוד
גיאוכימיה, אוקינוגרפיה, פליאו-אקלים, פליאוקיינוגרפיה, גיאוכרונולוגיה

קראו פחות
אפרת מורין

פרופ' אפרת מורין

יועצת החוג להידרולוגיה ומשאבי המים בישראל -מוסמך
02-6584469
efrat.morin@mail.huji.ac.il
חדר 308 דרום

הידרומטאורולוגיה, חישה מרחוק של משקעים, שטפונות, שינויי אקלים והשפעתם על מערכות סביבתיות, אירועים קיצוניים, הידרולוגיה של אגני היקוות

יועצים לתואר דוקטור

סיימון עמנואל

פרופ' סיימון עמנואל

ראש המגמה למדעי כדור-הארץ והחוג למדעי הסביבה
יועץ למדעי הסביבה - שנים א'-ג' תואר בוגר
יועץ למדעי כדור הארץ - שנה א' תואר בוגר
יועץ החוג למדעי הסביבה -תואר מוסמך ודוקטור
יועץ החוג לגאולוגיה- תואר דוקטור
02-6586875
swemmanuel@gmail.com
חדר 306 דרום

קרא עוד
הידרולוגיה, גאולוגיה וגאוכימיה

קראו פחות