סמינר החוג לגיאולוגיה, ימי ד' 10:00, חדר 109

<embed>

Seminar: Fe isotopes and Fe speciation in deep-water sapropels S5 and S7; modern analogs for ancient oceans