מלגות

המכון למדעי כדור הארץ מציע לימודים במסלול מחקרי לתואר מוסמך (MSc) ודוקטור (PhD) במספר תכניות: גאולוגיה, מדעי האטמוספירה, אוקיינוגרפיה, הידרולוגיה ומשאבי מים, ומדעי הסביבה.

סטודנטים מתקבלים ללימודים בדרך כלל לאחר שהם מוצאים מנחה/ים לעבודת המחקר שלהם המתואמת ומוסכמת על המנחה והסטודנט. יחד עם קורסי הלימוד, עבודת המחקר מהווה את עיקר הלימודים לתארים אלו.

סטודנטים המקדישים את מלוא זמנם למחקר במכון זכאים למלגת מחיה  על פי הכללים המופיעים כאן, פטור משכר לימוד ואפשרות להשתלב בתרגול בשכר, בדרך כלל בתנאים הבאים:

  • תלמידי מוסמך זכאים ל: פטור מלא משכר לימוד, מלגות של כ- 4,500 ₪ לחודש לפחות. למתרגלים, שכר בהתאם להיקף המשרה.
  • תלמידי דוקטור: פטור מלא משכר לימוד, מלגות ושכר עבור תרגול (למתאימים בלבד) בהיקף כולל של כ- 7,500 ₪ לחודש לפחות.
  • תנאים אלו תקפים למשך 4 סמסטרים (כולל חופשות) לתלמידי ‏מוסמך ולמשך 8 סמסטרים לתלמידי דוקטור (עם אפשרות להארכה).
  • ייתכנו שינויים בתנאים לעיל בהתאם לסיכום בין המנחה והסטודנט/ית.

לסטודנטים תוענק תמיכה כספית במימון נסיעות לכנסים ונסיעות מחקר בארץ ובחו"ל.

בנוסף, המכון למדעי כדור הארץ מציע מגוון רחב של מלגות לסטודנטים מצטיינים בתואר מוסמך ודוקטור. קולות קוראים נשלחים לסטודנטים במשך השנה.

בין המלגות המובילות, אנו מציעים מלגה על שם אבנר לנגוצקי ז"ל לתלמידי בוגר ומוסמך מצטיינים במכון למדעי כדור הארץ, ומלגת בסטר ללימודים בחוג למדעי הים.

 

תוכנית מואצת לבוגר

סטודנטים מצטיינים בתואר בוגר במכון למדעי כדור הארץ יכולים להגיש מועמדות למסלול מואץ לתואר מוסמך בשנה ב' של התואר. המתקבלים יקבלו מלגה למשך 6 חודשים על סך של כ-2000 ₪ במהלך השנה השלישית של התואר הבוגר.

לפרטים על התכנית